Over ons

Deze website is opgezet met en voor het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland. Dit netwerk bestaat uit gecertificeerde laboratoria die farmacogenetische testen aanbieden, alsmede uit zorgprofessionals die betrokken en actief zijn bij de klinische implementatie van Farmacogenetica in Nederland. Doel is om de Farmacogenetica beschikbaar te maken voor de patientenzorg op een geharmoniseerde wijze en van kwalitatief hoogstaand niveau.

Board Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland

 

Nadere informatie over farmacogenetica is te vinden op www.farmacogenetica.nl

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Ron H.N. van Schaik

Hoogleraar Farmacogenetica
(Inter)Nationaal Referentiecentrum Farmacogenetica
Afd. Klinische Chemie
Erasmus MC Rotterdam