Actueel

Events, News & Media

CPIC Guidelines

28 gen-geneesmiddel interacties

Het Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) heeft richtlijnen opgesteld voor 28 gen-geneesmiddel interacties. Meer info.

News & Media

Nooit meer ziek?

DNA uitlezen: lukt het om straks op basis van ons DNA alle ziektes te voorspellen en te voorkomen?

Bekijk Van DNA tot Z hier.
Zo 3 sep 19:25 • NTR • 39 min

Publicaties Farmacogenetica

Vertaling DPYD genotypen

De KNMP aanbevelingen voor de vertaling van DPYD genotypen naar doseringsvoorstellen zijn nu hier beschikbaar (aangeleverd door Dr. Jesse Swen, LUMC).

Therapie op maat

Farmacogenetica en geneesmiddelentherapie op maat

Doel farmacogenetisch onderzoek

Geneesmiddelentherapie op maat

voor de individuele patiënt.

Betere voorspelling

van dosering, interactie, effectiviteit en bijwerkingen.

 

Trage metaboliseerder

Patiënt met een genetisch bepaalde inactiviteit

van het CYP2D6-enzym in de lever (‘poor metaboliser’).

Huisarts kan dan lagere dosering voorschrijven

van een antidepressivum, antipsychoticum of bètablokker.

2 inactieve CYP2D6-genen

Als een patiënt 2 inactieve CYP2D6-genen heeft,

leidt dat tot een inactief CYP2D6-enzym.

Dat veroorzaakt een vertraagde afbraak

van bepaalde geneesmiddelen  en een hogere blootstelling aan die medicijnen.

Daardoor heeft zo’n patiënt

een verhoogd risico op bijwerkingen.

Interacties tussen geneesmiddelen

Genetische factoren is niet het enige

waarmee rekening moet worden gehouden.

Ook interacties tussen geneesmiddelen

zoals competitie voor een enzym, enzyminductie of enzymremming en nierfunctie kunnen van invloed zijn.

Therapie op maat

heeft tot doel rekening te houden met al deze factoren.